NVOE heeft een nieuwe naam en een nieuwe website gekregen.
Vanaf nu heten we BodemenergieNL en zijn we te vinden op www.BodemenergieNL.nl